• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Členství a certifikace

V roce 2009 byla společnost certifikována v systému ISO, kde získala certifikáty ISO 9001, 14001, 18001, 10006. Každoročně probíhá interní audit, kterým se ověřuje fungování nastaveného systému. Důraz je kladen na zlepšování procesů a vzdělávání zaměstnanců.

V roce 2012 se společnost stala členem Asociace pro veřejné zakázky, která sdružuje subjekty se společným zájmem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a propojuje tři základní skupiny subjektů v této oblasti – zadavatele, uchazeče a poradce.

V roce 2015 se společnost stala mimořádným členem SOVAK ČR, který sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby.

V roce 2015 se společnost stala akreditovaným testovacím střediskem dle konceptu ECDL. Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností, od základního povědomí, přes digitální gramotnost a kvalifikaci, až po profesionální počítačové znalosti a dovednosti, a to formou převážně praktických testů v prostředí různých operačních systémů, různých, běžně používaných aplikací a s využitím běžných počítačů.