• Dotace 2014-2020 z EU jako příležitost?

  • Nevíte jak s dotacemi začít?

  • Rozhodně, půjdeme do toho s Vámi!

  • Kontaktujte nás, jsme tu pro Vás!

Členství a certifikace

V roce 2012 se společnost stala členem Asociace pro veřejné zakázky, která sdružuje subjekty se společným zájmem na rozvoji prostředí veřejných zakázek a propojuje tři základní skupiny subjektů v této oblasti – zadavatele, uchazeče a poradce.

V roce 2015 se společnost stala mimořádným členem SOVAK ČR, který sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby.